Hoe werkt het?

 

 
 

 
Géén contact meer (mogen) met een kleinkind.

Problemen die grootouders ondervinden bij een contactbreuk met hun kleinkinderen zijn vaak het gevolg van een (vecht)scheiding, meningsverschil met zoon of dochter, psychische aandoening, ouderverstoting, géén klik met partner
van zoon of dochter, bemoeizucht bij de opvoeding, sterfgeval van eigen zoon of dochter of ontvoering van een kind.
Alle hebben één gemene deler, het onthouden en uitsluiting van contact met het kleinkind.

Door deze gevolgen loopt het vaak zó uit de hand, dat grootouders hun kleinkind helemaal niet meer mogen zien. Dit veroorzaakt veel verdriet, onbegrip, machteloosheid en een gevoel van afgedankt worden.

Ouders zijn de alles bepalende schakel tussen kinderen en hun grootouders. Zij bepalen, zeker wanneer de kinderen klein zijn, hoeveel contact er kan en mag zijn tussen kinderen en hun grootouders.

Dit kan een ernstige verstoring veroorzaken in de band tussen kinderen en grootouders.


Grootouders zijn meer betrokken bij de opvoeding en actiever, dan in het verleden opa s en oma’s waren. Hun rol is aan deze omstandigheden aangepast, zij gaan met hun tijd mee. Ook maken veel kinderen graag gebruik van deze mogelijkheden om “goedkopere oppas” te realiseren, omdat zij moeten of kunnen (blijven) werken. Grootouders verrichten deze taken over het algemeen met veel liefde en volle inzet. Juist grootouders hebben meer (vrije)tijd en zijn uitgebalanceerd. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid, om steun en zekerheid te bieden aan hun kleinkinderen.

Zij kunnen een veilige haven zijn waar kinderen even kunnen tanken wanneer het thuis moeilijk is of wanneer er een grote druk staat op leren en presteren. Bij opa en oma kan je lekker rusten als zij in hun laatste levensfase na werk en arbeid zijn. Ze kunnen alle tijd en aandacht vrij maken voor hun kleinkinderen en ze steunen. Opa en oma kunnen kinderen bovendien leren over belangrijke normen en waarden in het leven en ze kunnen vertellen over vroeger, over hoe papa en mama kind waren en hoe het er toen aan toe ging. Opa en oma hebben vaak ook alle tijd om urenlang spelletjes te doen, voor te lezen en gezellig aanwezig te zijn.

Bij opa en oma kan een kleinkind ook zijn verdriet kwijt of er even niet aan hoeven te denken als ouders zijn gescheiden, ziek zijn of misschien zijn overleden. Bij opa en oma kan en mag je jezelf zijn.
Grootouders, ze zijn verschillend maar ongelooflijk belangrijk in het leven van een kind.

Waarom deze website?

Wij willen een positieve bijdrage leveren aan het contactherstel met je kleinkinderen. Onze website biedt daarvoor diverse faciliteiten, maar is uiteraard géén garantie voor contactherstel.
Ook vinden wij het belangrijk, dat je in contact kunt komen met lotgenoten, om met elkaar verdriet en ervaringen te delen.


Boosheid, onbegrip en teleurstelling willen wij heel graag proberen om te buigen naar positieve hoop op een mogelijk liefdevol contact met jouw kleinkind(eren).


 

Actueel nieuws

Uitzending EditieNL 19 februari 2018

Hieronder de link naar het artikel van EditieNL....
Lees meer »

Uitzending EditieNL

17 februari 2018: Afgelopen dagen is de Stichting benaderd door RTL (EditieNL), met de vraag of wij ze in contact konden brengen met grootouders die bezig waren om via de...
Lees meer »

Hoe belangrijk grootouders zijn

Scheidingsmediator Yolande de Best Vergeet bij een scheiding niet hoe belangrijk grootouders zijn. Stel je voor: je kind gaat scheiden en daardoor zie je je kleinkind niet...
Lees meer »

Handtekeningactie

Houten, 1 juli 2016 Wij zijn een handtekeningactie gestart om minimaal 40.000 handtekeningen te verzamelen. Doel is om de handtekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer...
Lees meer »

Initiatiefnota verworpen

17 mei 2016: In de Tweede kamer heeft de stemming plaatsgevonden inzake de ingediende initiatiefnota van Mona Keijzer "Omgang met opa en oma". Het kabinet heeft deze...
Lees meer »

Overhandiging boek Mona Keijzer

21 april 2016 - Overhandiging boek Mona Keijzer. Op donderdag 21 april heeft de stichting persoonlijk een boek met reacties, onderzoeken en aanbevelingen aangeboden aan Mona...
Lees meer »

Aanbieden boek Mona Keijzer CDA

Houten 20 april - De stichting Voor Mijn Kleinkind zal op donderdag 21 april om 14.00 uur in de Statenpassage te Den Haag, een boek met reacties, onderzoeken en aanbevelingen...
Lees meer »

Onze partner: