Kamervragen De uitzending ‘Opa en oma in de ban’

Onlangs was er bij Omroep Max weer aandacht voor de problematiek van grootouders die hun kleinkinderen niet mogen zien. In de uitzending "Opa en Oma in de ban" gaf de hoogleraar / rechter Paul Vlaardingerbroek aan dat het wel om tienduizenden opa's en oma's zou kunnen gaan.
Binnen het CDA is er gehoor gevonden voor deze schrijnende problematiek en worden er nu vragen over gesteld in de Tweede Kamer.
Onderstaande de inhoud van de brief aan de twee Staatssecretarissen:

Onderstaande de inhoud van de brief aan de Tweede kamer:

2014Z13684

Vragen van het lid Oskam (CDA) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending ‘Opa en oma in de ban’. (ingezonden 25 juli 2014)

1
Heeft u kennisgenomen van de uitzending ‘Opa en oma in de ban’? 1)

2
Herkent u het probleem dat grootouders soms niet, nauwelijks of moeizaam contact kunnen onderhouden met hun kleinkinderen als gevolg van een echtscheiding?

3
Kunt u meer inzicht geven in de aard en omvang van dit veronderstelde probleem?

4
Kunt u aangeven wat het belang van het kind kan zijn van een omgangsregeling met zijn of haar grootouders?

5
Kunt u aangeven welke uitleg in de rechtspraak wordt gehanteerd ten aanzien van de vereisten van een nauwe persoonlijke band met het kind, of de omgangsregeling in het belang van het kind is en de voorwaarden voor ontzegging zoals geformuleerd in artikel 1:377a, derde lid, Burgerlijk Wetboek?

6
Kunt u op basis van de beschikbare jurisprudentie aangeven wat de meest voorkomende gronden zijn waarop de rechter een verzoek van de grootouders voor een omgangsregeling afwijst?

7
Bent u van mening dat de wet voldoende ruimte biedt om een omgangsregeling voor grootouders met hun kleinkinderen bij de rechter af te dwingen of dat de voorwaarden daarvoor veelal te strikt worden toegepast door de rechter?

8
Hoe beoordeelt u de gekozen wettelijke bepalingen in de ons omringende landen in vergelijking met de Nederlandse wetgeving, bijvoorbeeld die in het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch, waarin niet alleen de ouders, maar ook de juridische grootouders een expliciet geformuleerd recht op omgang met de kleinkinderen wordt toegekend? 2)

9
Bent u bereid verder onderzoek te doen naar de wenselijkheid en noodzakelijkheid om (de formulering van) de wettelijke omgangsregeling voor grootouders met hun kleinkinderen aan te passen?

10
Speelt de veronderstelde problematiek van een omgangsregeling voor grootouders een rol in het door u gepresenteerde uitvoeringsplan 'Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’'? 3) Zo nee, bent u van mening dat hiervoor meer aandacht moeten komen in toekomstige beleidsplannen over vechtscheidingen?

1) Hollandse Zaken, Omroep Max, 16 juli 2014
2) Art.1685 Bürgerliches Gesetzbuch
3) Kamerstuk 33 836, nr. 3 (bijlage)

 


Naar het nieuwsoverzicht

Actueel nieuws

Hoe belangrijk grootouders zijn

Scheidingsmediator Yolande de Best Vergeet bij een scheiding niet hoe belangrijk grootouders zijn. Stel je voor: je kind gaat scheiden en daardoor zie je je kleinkind niet...
Lees meer »

Handtekeningactie

Houten, 1 juli 2016 Wij zijn een handtekeningactie gestart om minimaal 40.000 handtekeningen te verzamelen. Doel is om de handtekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer...
Lees meer »

Initiatiefnota verworpen

Dinsdag 17 mei 2016 heeft in de Tweede kamer de stemming plaatsgevonden inzake de ingediende initiatiefnota van Mona Keijzer "Omgang met opa en oma". Het kabinet heeft deze...
Lees meer »

Overhandiging boek Mona Keijzer

21 april 2016 - Overhandiging boek Mona Keijzer. Op donderdag 21 april heeft de stichting persoonlijk een boek met reacties, onderzoeken en aanbevelingen aangeboden aan Mona...
Lees meer »

Aanbieden boek Mona Keijzer CDA

Houten 20 april - De stichting Voor Mijn Kleinkind zal op donderdag 21 april om 14.00 uur in de Statenpassage te Den Haag, een boek met reacties, onderzoeken en aanbevelingen...
Lees meer »

2 jaar

Op 27 februari 2016 bestond de stichting 2 jaar. In de afgelopen 2 jaar hebben ruim 700 grootouders zich aangesloten bij Voor Mijn Kleinkind. ...
Lees meer »

Opa, oma wanneer zie ik jullie weer?

Opa, oma, wanneer zie ik jullie weer? Een echtscheiding kan, naast de ex-echtgenoten en eventuele kinderen, meer slachtoffers maken. Het verdriet van de opa’s en...
Lees meer »

Mijn verhaal mei 2015

In het Plus Magazine van mei 2015 onder Mijn Verhaal staat een artikel over "Op verjaardagen van de kleinkinderen blijf ik cadeautjes sturen". Lees hier het...
Lees meer »

Tijdschrift Mijn Geheim

Wel opa en oma, maar... Zonderkleinkind In deze speciale uitgave een verhaal van grootouders van onze stichting die openhartig hun verhaal vertellen. Naast de 'gewone' Mijn...
Lees meer »

Wanhopige opa's en oma's blij met wetsvoorstel CDA

Het CDA wil dat grootouders makkelijker contact kunnen maken met hun kleinkinderen, als dat na een echtscheiding van hun kinderen een probleem is. Een mooie eerste stap, zegt...
Lees meer »

Scheiden doet lijden voor opa en oma

EDITIENL - Logeren bij opa en oma, samen met ze naar de dierentuin... als je ouders gescheiden zijn, is dat allemaal helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Een pijnlijk...
Lees meer »

Grootouders de dupe van vechtscheidingen

RTL - Koffietijd 3 maart 2015 Dat sommige ouders na een scheiding een moeizame omgangsregeling met hun kinderen hebben, is bekend. Veel minder bekend zijn de problemen die...
Lees meer »

Informatiebrochure

De eerste druk van onze informatiebrochure is gedrukt. Wij hopen dat deze brochure uiteindelijk zijn plaats gaat vinden in de wachtkamer van het ziekenhuis, de huisarts,...
Lees meer »

Kamervragen De uitzending ‘Opa en oma in de ban’

Onlangs was er bij Omroep Max weer aandacht voor de problematiek van grootouders die hun kleinkinderen niet mogen zien. In de uitzending "Opa en Oma in de ban" gaf de...
Lees meer »

Uitzending Omroep MAX

Ons bestuurslid Cornelie van Well was live in de uitzending van Omroep MAX (Hollandse Zaken) over grootouders die hun kleinkinderen niet (meer) mogen zien. U kunt via...
Lees meer »

Stichting Kind Ontvoerd

Grootouders krijgen ook onverwacht te maken met deze verschrikkelijke gebeurtenis. Als kinderen ontvoerd worden door een van de ouders en naar het buitenland zijn vertrokken...
Lees meer »

Omgangsregeling opa en oma

Voor kinderen is de scheiding van hun ouders erg ingrijpend. Maar ook bij de grootouders kan een echtscheiding voor veel leed zorgen. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat...
Lees meer »

Onze partners: