Boek De Liefdesladder

De Liefdesladder

De Liefdesladder.
Over familie en nieuwe liefdes

Else-Marie van den Eerenbeemt,
uitgeverij Archipel 2003.


 
Aan de hand van talloze treffende voorbeelden geeft de auteur in haar nieuwe boek ‘De Liefdesladder’ een indringend verslag van de samenhang tussen persoonlijk erfgoed en familiegeschiedenis van geliefden en partners en de invulling daarvan in hun onderlinge relatie. In de metafoor van de ladder hebben de ‘staanders’ een unieke kwaliteit: zij stellen de verticale verbindingen met de vorige generaties voor, onomkeerbaar en onvervangbaar. De ‘treden’ van de ladder staan voor de nieuwe, zelfgekozen relaties in de buitenwereld, deze kunnen het leven dragen maar ze kunnen ook breekbaar blijken.

In het boek wordt een speurtocht ondernomen naar recht, verbondenheid en liefde in de vaak ondoorgrondelijke en onvoorspelbare dynamiek van kracht, mythen en kwetsbaarheid binnen families. Het boek biedt de lezer een handreiking om passende antwoorden te kunnen geven op de in onze samenleving soms ver doorgevoerde individualisering en toegenomen vereenzaming. Humaniteit, verbondenheid en solidariteit vormen een houvast en leidraad voor mensen in hun eigen levensontwerp. Door de vanzelfsprekende, noodzakelijke aanwezigheid van ieder voor geliefden, familie en vrienden (het zich verbonden weten met anderen -vooral in kwetsbare momenten) verkrijgt men betekenis voor elkaar. In acties voor verbinding ligt een bijdrage voor geluk, gevoel van eigenwaarde, motivatie, persoonlijke groei en vrijheid, voor de perspectieven van de jeugd en voor de kwaliteit van overleven van komende generaties.

Actueel nieuws

Begunstigersbijdrage per 1 april 2018

Om een Stichting te kunnen laten voorbestaan met zijn doelstellingen, is het nodig dat de Stichting ook over financiële middelen beschikt. Daarom heeft het bestuur...
Lees meer »

Artikel PlusOnline 24-02-2018

Hieronder de link naar het artikel van Plus Online...
Lees meer »

Uitzending EditieNL 19 februari 2018

Hieronder de link naar het artikel van EditieNL....
Lees meer »

Uitzending EditieNL

17 februari 2018: Afgelopen dagen is de Stichting benaderd door RTL (EditieNL), met de vraag of wij ze in contact konden brengen met grootouders die bezig waren om via de...
Lees meer »

Handtekeningactie

Houten, 1 juli 2016 Wij zijn een handtekeningactie gestart om minimaal 40.000 handtekeningen te verzamelen. Doel is om de handtekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer...
Lees meer »

Initiatiefnota verworpen

17 mei 2016: In de Tweede kamer heeft de stemming plaatsgevonden inzake de ingediende initiatiefnota van Mona Keijzer "Omgang met opa en oma". Het kabinet heeft deze...
Lees meer »

Overhandiging boek Mona Keijzer

21 april 2016 - Overhandiging boek Mona Keijzer. Op donderdag 21 april heeft de stichting persoonlijk een boek met reacties, onderzoeken en aanbevelingen aangeboden aan Mona...
Lees meer »

Onze partners: