NIEUWE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN IN 2019!

In februari 2019 is de Stichting benaderd door het onderzoeksbureau dat in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) een onderzoek zal gaan doen naar de positie van grootouders in Nederland die geen contact hebben met hun kleinkinderen.

In het onderzoek is er enerzijds aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van de situaties waarin er geen omgang is tussen grootouders en hun kleinkinderen. Anderzijds gaat het om de juridische positie van grootouders ten opzichte van omgang met kleinkinderen en mogelijkheden om omgang via het recht af te dwingen.

Naast een brede juridische verkenning willen zij door middel van (groeps)interviews en een expertmeeting ook zicht krijgen op de visie en ervaringen van experts en ervaringsdeskundigen (de grootouders). Onze Stichting is voor dit bureau een belangrijke informatiebron als het gaat om de stem van de grootouders en hun ervaringen.

Vanuit het bestuur zal worden deelgenomen aan de expertbijeenkomst. Daarnaast willen zij graag enkele grootouders spreken waarbij hen onder meer zal worden gevraagd naar de door hen genomen stappen en de overwegingen hierbij. Zij hopen hiermee zicht te krijgen op de achtergrond van het ontbreken van contact tussen kleinkind en grootouder.

Het is van groot belang voor alle grootouders dat wij als Stichting ook betrokken zijn bij dit onderzoek.

Contactgroep bijeenkomst 23 februari 2019

Zaterdag 23 februari 2019
van 14.00 tot 17.00 uur in Amersfoort
(of directe omgeving)

Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met de bestuursleden en zullen wij u informeren over de nieuwste ontwikkelingen binnen de Stichting.
Ook kunt u deze middag in contact komen met andere grootouders en wisselen wij in een kleine groep ervaringen uit. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.
U kunt zich per e-mail aanmelden via: info@voormijnkleinkind.nl
Voor begunstigers van onze Stichting is deze bijeenkomst gratis. Voor andere belangstellenden bedragen kosten voor deelname € 5,- per persoon. U kunt zich tot uiterlijk zaterdag 9 februari a.s. aanmelden. Maximaal aantal deelnemers is 20 personen. Uiterlijk 12 februari geven wij u de exacte locatie door.

Extra service voor begunstigers

Sinds vandaag heeft de Stichting een extra service in het leven geroepen. Met een nieuwe knop bovenin het menu “zoek je oma/opa” zijn bij ons aangesloten grootouders die een profiel hebben aangemaakt, vindbaar voor hun kleinkinderen.

Een belangrijke stap om via internet contact mogelijk te maken tussen kleinkinderen en grootouders.

Contactgroep bijeenkomst 3 november 2018

Zaterdag 3 november 2018
van 14.00 tot 17.00 uur in Putten (Gelderland)

Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met de bestuursleden en zullen wij u informeren over de nieuwste ontwikkelingen binnen de Stichting.
Ook kunt u deze middag in contact komen met andere grootouders en wisselen wij in een kleine groep ervaringen uit. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.
U kunt zich per e-mail aanmelden via: info@voormijnkleinkind.nl
Voor begunstigers van onze Stichting is deze bijeenkomst gratis. Voor andere belangstellenden bedragen kosten voor deelname € 5,- per persoon. U kunt zich tot uiterlijk zaterdag 29 september a.s. aanmelden. Maximaal aantal deelnemers is 20 personen. Uiterlijk 20 oktober geven wij u de exacte locatie door.

 

Vernieuwde website én nieuw logo voor Stichting Voor Mijn Kleinkind

Het bestuur van de Stichting is erg trots op deze geheel vernieuwde website, inclusief nieuwe huisstijl. De afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt. Ons doel is om een overzichtelijke en informatieve website te presenteren. Verder willen wij met het nieuwe logo duidelijk maken waar wij voor staan; het kleinkind én de grootouders.