**BELANGRIJK NIEUWS** Onderzoek naar contactverbreking kleinkinderen door de Nederlandse overheid!!

In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor het lot en de rechtspositie van grootouders die hun kleinkinderen niet meer (mogen) zien. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, een onderzoek uit naar de positie van grootouders die geen contact hebben met hun kleinkinderen. In het onderzoek wordt onder andere gekeken naar de verschillende oorzaken die er toe kunnen leiden dat grootouders hun kleinkind niet meer (mogen) zien. Daarnaast wordt onderzocht welke (al dan niet) juridische mogelijkheden kunnen bijdragen aan een verbeterde omgang tussen grootouders en kleinkinderen.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is deze enquête waarbij de ervaringen en verhalen van grootouders die geen contact hebben met hun kleinkinderen centraal staan.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15-20 minuten en is geheel ANONIEM.

Hoe meer grootouders meedoen aan deze enquête, hoe beter. Stuur dus vooral deze link door naar andere grootouders in uw omgeving die in dezelfde situatie zitten.

Hieronder de link naar de enquête: 
https://verwey-jonker.datacoll.nl/myqmxgkgyf?l=nl

Contactgroep bijeenkomst 3 juli 2019

Datum: Woensdag 3 juli 2019
Tijd: van 14.00 tot ca. 17.00 uur
Locatie: Putten (Gelderland)

Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met de bestuursleden en zullen wij u informeren over de nieuwste ontwikkelingen binnen de Stichting.
Ook kunt u deze middag in contact komen met andere grootouders en wisselen wij in een kleine groep ervaringen uit. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor begunstigers van onze Stichting is deze bijeenkomst gratis. Voor andere belangstellenden bedragen kosten voor deelname € 5,- per persoon.

Het maximale aantal deelnemers is 15 personen.

Maximaal 2 weken vóór de bijeenkomst ontvangt u de exacte locatiegegevens.

U kunt zich per e-mail aanmelden via: info@voormijnkleinkind.nl

NIEUWE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN IN 2019!

In februari 2019 is de Stichting benaderd door het onderzoeksbureau dat in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) een onderzoek zal gaan doen naar de positie van grootouders in Nederland die geen contact hebben met hun kleinkinderen.

In het onderzoek is er enerzijds aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van de situaties waarin er geen omgang is tussen grootouders en hun kleinkinderen. Anderzijds gaat het om de juridische positie van grootouders ten opzichte van omgang met kleinkinderen en mogelijkheden om omgang via het recht af te dwingen.

Naast een brede juridische verkenning willen zij door middel van (groeps)interviews en een expertmeeting ook zicht krijgen op de visie en ervaringen van experts en ervaringsdeskundigen (de grootouders). Onze Stichting is voor dit bureau een belangrijke informatiebron als het gaat om de stem van de grootouders en hun ervaringen.

Vanuit het bestuur zal worden deelgenomen aan de expertbijeenkomst. Daarnaast willen zij graag enkele grootouders spreken waarbij hen onder meer zal worden gevraagd naar de door hen genomen stappen en de overwegingen hierbij. Zij hopen hiermee zicht te krijgen op de achtergrond van het ontbreken van contact tussen kleinkind en grootouder.

Het is van groot belang voor alle grootouders dat wij als Stichting ook betrokken zijn bij dit onderzoek.

Contactgroep bijeenkomst 23 februari 2019

Zaterdag 23 februari 2019
van 14.00 tot 17.00 uur in Amersfoort
(of directe omgeving)

Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met de bestuursleden en zullen wij u informeren over de nieuwste ontwikkelingen binnen de Stichting.
Ook kunt u deze middag in contact komen met andere grootouders en wisselen wij in een kleine groep ervaringen uit. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.
U kunt zich per e-mail aanmelden via: info@voormijnkleinkind.nl
Voor begunstigers van onze Stichting is deze bijeenkomst gratis. Voor andere belangstellenden bedragen kosten voor deelname € 5,- per persoon. U kunt zich tot uiterlijk zaterdag 9 februari a.s. aanmelden. Maximaal aantal deelnemers is 20 personen. Uiterlijk 12 februari geven wij u de exacte locatie door.

Extra service voor begunstigers

Sinds vandaag heeft de Stichting een extra service in het leven geroepen. Met een nieuwe knop bovenin het menu “zoek je oma/opa” zijn bij ons aangesloten grootouders die een profiel hebben aangemaakt, vindbaar voor hun kleinkinderen.

Een belangrijke stap om via internet contact mogelijk te maken tussen kleinkinderen en grootouders.