Contactgroep bijeenkomsten

Contactgroep bijeenkomsten

Het is belangrijk dat grootouders elkaar kunnen vinden binnen onze Stichting. Wij als lotgenoten weten als geen ander hoe groot het verdriet kan zijn, ook al is de oorzaak verschillend; het gevolg is wel hetzelfde. En er is geen betere plek om dit verdriet te delen dan bij mensen die precies hetzelfde voelen. Ook worden er bij de contactdagen vaak voorbeelden uitgewisseld hoe mensen hier mee om gaan. Hoe geef je dit een plekje. Hoe zorg je dat dit niet elke dag zo je leven beïnvloedt dat je niet meer kunt functioneren? Het erover praten lucht enorm op en schept een band met de andere grootouders. Het is fijn om er af en toe wel ruimte voor in te plannen om er eens volledig bij stil te staan en over te praten.

Regelmatig worden er in verschillende regio’s van het land contactgroep bijeenkomsten worden georganiseerd. Op die manier komt u in de gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten en kunt u uw beleving en ervaring delen met andere grootouders.

Deze bijeenkomsten zullen altijd in kleine groepen worden gehouden met maximaal 20 personen. Het bijwonen is gratis voor begunstigers van onze Stichting. Andere grootouders vragen wij een bijdrage van € 5,- per persoon.

Wilt u een bijeenkomst bij u in de buurt? Dan komen wij naar u toe.

Indien u een groep van minimaal 10 personen (lotgenoten) bij elkaar krijgt die graag een bijeenkomst willen bijwonen, is de Stichting bereid om naar uw locatie toe te komen om deze bijeenkomst te begeleiden. Wij vragen voor deelname dan tevens een bijdrage van € 5,- per persoon.

Bent u geïnteresseerd in één van deze bijeenkomsten?
Dan kunt u zich per e-mail aanmelden via info@voormijnkleinkind.nl