Disclaimer

Inleiding
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van, het bezoek aan en de registratie door bezoekers van de website www.Voor Mijn Kleinkind (hierna: de "Website") van de Stichting Voor Mijn Kleinkind (hierna: "Voor Mijn Kleinkind").

Voor Mijn Kleinkind is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van gebruikers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Voor Mijn Kleinkind houdt zich dan ook in dit geval aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Er worden geen berichten (dagboekjes) voor kinderen openbaar geplaatst op onze website. Alle dagboekjes zijn alleen toegankelijk voor het betreffende kleinkind(en) na toestemming van zijn/haar grootouder(ers). Gegevens van grootouders staan niet openbaar.

Website Voor Mijn Kleinkind en andere websites

Op de Website van Voor Mijn Kleinkind treft je een aantal links aan die verwijzen naar andere websites. Voor Mijn Kleinkind kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website verkregen is.

Copyright
© Copyright Voor Mijn Kleinkind 2014-2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (voormijnkleinkind.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Voor Mijn Kleinkind of zijn gelicenseerd aan Voor Mijn Kleinkind.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Voor Mijn Kleinkind of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Voor Mijn Kleinkind”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:  contact@voormijnkleinkind.nl

Actueel nieuws

6000 likes op Facebook!

10 augustus 2018: Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we inmiddels 6000 likes hebben op onze Facebook pagina. Geweldig dat zoveel mensen onze Stichting ook via Facebook...
Lees meer »

Vernieuwde website

28 juli 2018: Binnenkort zal de website van Stichting Voor Mijn Kleinkind geheel worden vernieuwd. Checkt u daarom regelmatig deze website. De verwachting is dat dit eind...
Lees meer »

Artikel Telegraaf 5 juli 2018

Kinderen die hun vader of moeder niet meer mogen zien van de andere ouder, het levert schrijnende situaties op. De Tweede Kamer eist maatregelen om af te dwingen dat het...
Lees meer »

Nieuw artikel over omgangsregeling Grootouders

Ook vandaag, 1 juni 2018 doet de Telegraaf melding van een land waar grootouders het recht krijgen op een omgangsregeling....
Lees meer »

Bezoekrecht voor Britse Opa's en Oma's

Hoopvol bericht in de Telegraaf. In Engeland wordt gewerkt aan bezoekrecht voor grootouders. De Stichting werkt er hard aan om dit ook voor grootouders in Nederland geregeld...
Lees meer »

Begunstigersbijdrage per 1 april 2018

Om een Stichting te kunnen laten voorbestaan met zijn doelstellingen, is het nodig dat de Stichting ook over financiële middelen beschikt. Daarom heeft het bestuur...
Lees meer »

Artikel PlusOnline 24-02-2018

Hieronder de link naar het artikel van Plus Online...
Lees meer »

Uitzending EditieNL 19 februari 2018

Hieronder de link naar het artikel van EditieNL....
Lees meer »

Onze partners: