Disclaimer

Inleiding
Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van, het bezoek aan en de registratie door bezoekers van de website www.Voor Mijn Kleinkind (hierna: de "Website") van de Stichting Voor Mijn Kleinkind (hierna: "Voor Mijn Kleinkind").

Voor Mijn Kleinkind is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van gebruikers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Voor Mijn Kleinkind houdt zich dan ook in dit geval aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Er worden geen berichten (dagboekjes) voor kinderen openbaar geplaatst op onze website. Alle dagboekjes zijn alleen toegankelijk voor het betreffende kleinkind(en) na toestemming van zijn/haar grootouder(ers). Gegevens van grootouders staat niet openbaar.

Gebruik van Cookies
De website maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De Website maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Website gemakkelijker te maken.

Daarnaast maakt de Website gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze Website je, de volgende keer dat je de Website bezoekt, herkennen. Met behulp van dit cookie kan de Website speciaal op jouw gebruik worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de Website voor jou nog aangenamer te maken. Indien je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld kan je nog steeds de meeste onderdelen van de Website bezoeken.

Website Voor Mijn Kleinkind en andere websites
Op de Website van Voor Mijn Kleinkind treft je een aantal links aan die verwijzen naar andere websites. Voor Mijn Kleinkind kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Voor Mijn Kleinkind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Raadpleeg daarom regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van Voor Mijn Kleinkind.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website verkregen is.

Copywrite
© Copyright Voor Mijn Kleinkind 2014-2016. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (voormijnkleinkind.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Voor Mijn Kleinkind of zijn gelicenceerd aan Voor Mijn Kleinkind.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Voor Mijn Kleinkind of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Voor Mijn Kleinkind”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan:  contact@voormijnkleinkind.nl

Actueel nieuws

Begunstigersbijdrage per 1 april 2018

Om een Stichting te kunnen laten voorbestaan met zijn doelstellingen, is het nodig dat de Stichting ook over financiële middelen beschikt. Daarom heeft het bestuur...
Lees meer »

Artikel PlusOnline 24-02-2018

Hieronder de link naar het artikel van Plus Online...
Lees meer »

Uitzending EditieNL 19 februari 2018

Hieronder de link naar het artikel van EditieNL....
Lees meer »

Uitzending EditieNL

17 februari 2018: Afgelopen dagen is de Stichting benaderd door RTL (EditieNL), met de vraag of wij ze in contact konden brengen met grootouders die bezig waren om via de...
Lees meer »

Handtekeningactie

Houten, 1 juli 2016 Wij zijn een handtekeningactie gestart om minimaal 40.000 handtekeningen te verzamelen. Doel is om de handtekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer...
Lees meer »

Initiatiefnota verworpen

17 mei 2016: In de Tweede kamer heeft de stemming plaatsgevonden inzake de ingediende initiatiefnota van Mona Keijzer "Omgang met opa en oma". Het kabinet heeft deze...
Lees meer »

Overhandiging boek Mona Keijzer

21 april 2016 - Overhandiging boek Mona Keijzer. Op donderdag 21 april heeft de stichting persoonlijk een boek met reacties, onderzoeken en aanbevelingen aangeboden aan Mona...
Lees meer »

Onze partners: