Donaties en Giften

Donaties en Giften

Stichting Voor Mijn Kleinkind is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die geen subsidie ontvangt van een ministerie, provincie of instelling. Elke bijdrage, groot of klein, is daarom van harte welkom. U kunt ons op een aantal manieren financieel ondersteunen. Op voorhand spreken wij onze hartelijke dank uit voor uw bijdrage.

Word donateur van de Stichting

Als donateur ondersteunt u ons met een jaarlijks vast bedrag. De grootte van het bedrag laten wij uiteraard aan uzelf over. Zakelijke donateurs worden vermeld op de website, tenzij u anders aangeeft. Uiteraard ontvangen alle donateurs onze nieuwsbrieven en zijn zij van harte welkom tijdens activiteiten die door de Stichting worden georganiseerd.

Donaties kunt u bij uw bank regelen door een periodieke overboeking aan te maken: IBAN nr. NL07 INGB 0006414310 t.n.v. Stichting Voor Mijn Kleinkind, onder vermelding van “donatie”.

Rechtsreeks een gift doen

Als u geen donateur wilt worden, maar ons wel een warm hart toedraagt, kunt u ons steunen door een bijdrage over te maken via I-deal. Dit kan ook anoniem worden gedaan. De volgende bedragen kunt u via de betaaldienst online verrichten:

Gift van €   10,-
Gift van €   20,-
Gift van €   50,-
Gift van € 100,-

Wilt u zelf een bedrag bepalen voor een gift? Maak dan dit bedrag over op IBAN nr. NL07 INGB 0006414310 t.n.v. Stichting Voor Mijn Kleinkind, onder vermelding van “gift”.