Donaties en giften
IBAN nr.
NL07 INGB 0006414310

t.n.v. Stichting Voor Mijn Kleinkind

Donaties en giften

Stichting Voor Mijn Kleinkind is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die geen subsidie ontvangt van een ministerie, provincie of instelling. Elke bijdrage, groot of klein, is daarom van harte welkom. Om ons te ondersteunen bestaat er een aantal mogelijkheden. Op voorhand spreken wij onze hartelijke dank uit voor uw bijdrage. 

Word donateur van de stichting
Als donateur ondersteunt u ons met een jaarlijks vast bedrag. De grootte van het bedrag laten wij uiteraard aan uzelf over. 
Zakelijke donateurs worden vermeld op de website, tenzij u anders aangeeft. Uiteraard ontvangen alle donateurs onze nieuwsbrieven en zijn zij van harte welkom tijdens activiteiten die door de Stichting worden georganiseerd. 

Donaties kunt u bij uw bank regelen door een periodieke overboeking aan te maken: IBAN nr. NL07 INGB 0006414310 t.n.v. Stichting Voor Mijn Kleinkind, o.v.v. ‘donatie’.

Rechtsreeks een gift te doen
Als u geen donateur wilt worden, maar ons wel een warm hart toedraagt, dan kunt u ons steunen door een bijdrage over te maken via Ideal. De volgende bedragen kunt u via de betaaldienst online verrichten:

Gift van euro 10,-

Gift van euro 20,-

Gift van euro 50,-

Gift van euro 100,-

Wilt u zelf een bedrag bepalen voor een gift? Maak dan dit bedrag over op IBAN nr. NL07 INGB 0006414310 t.n.v. Stichting Voor Mijn Kleinkind, o.v.v. ‘gift’.

Verantwoording besteding 
Op de website wordt jaarlijks een financieel verslag gepubliceerd met daarin de verantwoording over de besteding van gelden. 

Overige ondersteuning 
Niet alleen financiële, maar ook andere ondersteuning is van harte welkom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leveren van een bijdrage als vrijwilliger. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door sponsoring, het aanbieden van een dienst, het ter beschikking stellen van accommodatie, consumpties, promotiemateriaal of drukwerk. De mogelijkheden zijn talrijk en wij staan open voor iedere suggestie. U kunt uw ondersteuning aan ons kenbaar maken via het contactformulier.

ANBI status 
Bij de belastingdienst is de stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift mag als aftrekpost worden aangemerkt. Actueel nieuws

Begunstigersbijdrage per 1 april 2018

Om een Stichting te kunnen laten voorbestaan met zijn doelstellingen, is het nodig dat de Stichting ook over financiële middelen beschikt. Daarom heeft het bestuur...
Lees meer »

Artikel PlusOnline 24-02-2018

Hieronder de link naar het artikel van Plus Online...
Lees meer »

Uitzending EditieNL 19 februari 2018

Hieronder de link naar het artikel van EditieNL....
Lees meer »

Uitzending EditieNL

17 februari 2018: Afgelopen dagen is de Stichting benaderd door RTL (EditieNL), met de vraag of wij ze in contact konden brengen met grootouders die bezig waren om via de...
Lees meer »

Handtekeningactie

Houten, 1 juli 2016 Wij zijn een handtekeningactie gestart om minimaal 40.000 handtekeningen te verzamelen. Doel is om de handtekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer...
Lees meer »

Initiatiefnota verworpen

17 mei 2016: In de Tweede kamer heeft de stemming plaatsgevonden inzake de ingediende initiatiefnota van Mona Keijzer "Omgang met opa en oma". Het kabinet heeft deze...
Lees meer »

Overhandiging boek Mona Keijzer

21 april 2016 - Overhandiging boek Mona Keijzer. Op donderdag 21 april heeft de stichting persoonlijk een boek met reacties, onderzoeken en aanbevelingen aangeboden aan Mona...
Lees meer »

Onze partners: