Financieel Jaaroverzicht 2017

Beloningsbeleid


De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig.

 De stichting heeft geen personeel in dienst.
Winst- en verliesrekening over de periode 1 jan. tot en met 31 dec. 2017

Inkomsten:
Advertentieopbrengsten
Donaties en giften

Som der inkomsten


€       0,00
€ 2.443,00


€ 2.443,00

Uitgaven:
Contactgroepen
Drukwerk / reclame
Porti
Kantoorkosten
Overige kosten


Som der bedrijfskosten 

Bankkosten

Resultaat boekjaar


€    315,00
€    812,00
€      35,00
€    827,00
€    334,00

 


€ 2.323,00

€    120,00

€       0 ,00

 
Voor het uitgebreide jaarverslag 2017 klik hier

Verkort beleidsplan
Het beleid van de stichting is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Dit doet de stichting door het verstrekken van faciliteiten aan grootouders met als doel contactherstel met kleinkinderen te bevorderen.

Actueel nieuws

Bezoekrecht voor Britse Opa's en Oma's

Hoopvol bericht in de Telegraaf. In Engeland wordt gewerkt aan bezoekrecht voor grootouders. De Stichting werkt er hard aan om dit ook voor grootouders in Nederland geregeld...
Lees meer »

Contactgroep bijeenkomst

Er is weer een Contactgroep bijeenkomst gepland op zaterdag 23 juni 2018, regio Emmen. Als u zich wilt aanmelden voor deze bijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar:...
Lees meer »

Begunstigersbijdrage per 1 april 2018

Om een Stichting te kunnen laten voorbestaan met zijn doelstellingen, is het nodig dat de Stichting ook over financiële middelen beschikt. Daarom heeft het bestuur...
Lees meer »

Artikel PlusOnline 24-02-2018

Hieronder de link naar het artikel van Plus Online...
Lees meer »

Uitzending EditieNL 19 februari 2018

Hieronder de link naar het artikel van EditieNL....
Lees meer »

Uitzending EditieNL

17 februari 2018: Afgelopen dagen is de Stichting benaderd door RTL (EditieNL), met de vraag of wij ze in contact konden brengen met grootouders die bezig waren om via de...
Lees meer »

Handtekeningactie

Houten, 1 juli 2016 Wij zijn een handtekeningactie gestart om minimaal 40.000 handtekeningen te verzamelen. Doel is om de handtekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer...
Lees meer »

Initiatiefnota verworpen

17 mei 2016: In de Tweede kamer heeft de stemming plaatsgevonden inzake de ingediende initiatiefnota van Mona Keijzer "Omgang met opa en oma". Het kabinet heeft deze...
Lees meer »

Overhandiging boek Mona Keijzer

21 april 2016 - Overhandiging boek Mona Keijzer. Op donderdag 21 april heeft de stichting persoonlijk een boek met reacties, onderzoeken en aanbevelingen aangeboden aan Mona...
Lees meer »

Onze partners: