Financieel overzicht 2015

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig.

 De stichting heeft geen personeel in dienst.
Winst- en verliesrekening over de periode 1 jan. tot en met 31 dec. 2015

Inkomsten:
Advertentieopbrengsten
Donaties en giften

Som der inkomsten


€ 2.060,00
€    967,00


€ 3.027,00
Uitgaven:
Grootouderdag
Drukwerk / reclame
Porti
Kantoorkosten

Som der bedrijfskosten

Bankkosten

Resultaat boekjaar

€ 1.303,00
€    757,00
€    257,00
€    434,00


 


€ 2.751,00

€      21,00

€    255,00

 
Voor het uitgebreide jaarverslag 2015 klik hier

Verkort beleidsplan
Het beleid van de stichting is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Dit doet de stichting door het verstrekken van faciliteiten aan grootouders met als doel contactherstel met kleinkinderen te bevorderen.

Actueel nieuws

6000 likes op Facebook!

10 augustus 2018: Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we inmiddels 6000 likes hebben op onze Facebook pagina. Geweldig dat zoveel mensen onze Stichting ook via Facebook...
Lees meer »

Vernieuwde website

28 juli 2018: Binnenkort zal de website van Stichting Voor Mijn Kleinkind geheel worden vernieuwd. Checkt u daarom regelmatig deze website. De verwachting is dat dit eind...
Lees meer »

Artikel Telegraaf 5 juli 2018

Kinderen die hun vader of moeder niet meer mogen zien van de andere ouder, het levert schrijnende situaties op. De Tweede Kamer eist maatregelen om af te dwingen dat het...
Lees meer »

Nieuw artikel over omgangsregeling Grootouders

Ook vandaag, 1 juni 2018 doet de Telegraaf melding van een land waar grootouders het recht krijgen op een omgangsregeling....
Lees meer »

Bezoekrecht voor Britse Opa's en Oma's

Hoopvol bericht in de Telegraaf. In Engeland wordt gewerkt aan bezoekrecht voor grootouders. De Stichting werkt er hard aan om dit ook voor grootouders in Nederland geregeld...
Lees meer »

Begunstigersbijdrage per 1 april 2018

Om een Stichting te kunnen laten voorbestaan met zijn doelstellingen, is het nodig dat de Stichting ook over financiële middelen beschikt. Daarom heeft het bestuur...
Lees meer »

Artikel PlusOnline 24-02-2018

Hieronder de link naar het artikel van Plus Online...
Lees meer »

Uitzending EditieNL 19 februari 2018

Hieronder de link naar het artikel van EditieNL....
Lees meer »

Onze partners: