Grootouderverstoting

Grootouderverstoting

Oorzaak

Problemen die grootouders ondervinden bij een contactbreuk met hun kleinkinderen zijn vaak het gevolg van een (vecht)scheiding, meningsverschil met zoon of dochter, psychische aandoening, ouderverstoting, géén klik met partner van zoon of dochter, verschillen in religie, verschillen in cultuur, sterfgeval van eigen zoon of dochter of ontvoering van een kind. Allen hebben één gemene deler; het onthouden en uitsluiting van contact met het kleinkind.

GrootouderverstotingGevolg

Door deze gevolgen loopt het vaak zó uit de hand, dat grootouders hun kleinkind helemaal niet meer mogen zien. Dit veroorzaakt veel verdriet, onbegrip, machteloosheid en een gevoel van afgedankt worden.
Ouders zijn de allesbepalende schakel tussen kinderen en hun grootouders. Zij bepalen, zeker wanneer de kinderen klein zijn, hoeveel contact er kan en mag zijn tussen kleinkinderen en hun grootouders. Dit kan een ernstige verstoring veroorzaken in de band tussen kleinkinderen en grootouders.

 

Rol van grootouders bij het gezinRol van grootouders in het gezin

Grootouders zijn tegenwoordig vaak meer betrokken bij de opvoeding van kleinkinderen en actiever dan vroeger. Hun rol is aan deze omstandigheden aangepast, zij gaan met hun tijd mee. Ook maken veel kinderen graag gebruik van deze mogelijkheden om “goedkopere oppas” te realiseren, omdat zij moeten of kunnen (blijven) werken. Grootouders verrichten deze taken over het algemeen met veel liefde en volle inzet. Juist grootouders hebben vaak meer (vrije)tijd en zijn uitgebalanceerd. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om steun en zekerheid te bieden aan hun kleinkinderen.
Ook kunnen zij een veilige haven zijn waar kinderen even bij kunnen tanken wanneer het thuis moeilijk is of wanneer er een grote druk staat op leren en presteren. Bij opa en oma vinden kleinkinderen een rustpunt. Grootouders kunnen vaak meer tijd en aandacht vrijmaken voor hun kleinkinderen en ze steunen.

Opa en oma kunnen kinderen bovendien leren over belangrijke normen en waarden in het leven en ze kunnen vertellen over vroeger, over hoe papa en mama als kind waren en hoe het er toen aan toe ging. Opa en oma hebben vaak ook alle tijd om spelletjes te doen, voor te lezen en gezellig aanwezig te zijn. Bij opa en oma kan een kleinkind ook zijn verdriet kwijt of er even niet aan hoeven te denken als ouders zijn gescheiden, ziek zijn of misschien zijn overleden. Bij opa en oma kan en mag je jezelf zijn.

Grootouders, ze zijn verschillend maar ongelooflijk belangrijk in het leven van een kind.