Jaarverslag 20124

Activiteitenverslag

In 2014 heeft de stichting (oprichting) in het kader van haar doelstelling de ontwikkeling van de website, informatiebrochures en ander reclame materiaal vervaardigd. 
Winst- en verliesrekening over de periode 1 jan. tot en met 31 dec. 2014

Inkomsten:
Advertentieopbrengsten
Donaties en giften
Overige opbrengsten

Som der inkomsten


€ 1.200,00
€ 1.730,00
€       30,00€ 2.960,00
Uitgaven:
Oprichtingskosten
Drukwerk / reclame
kantoorkosten

Som der bedrijfskosten


Resultaat boekjaar

€    460,00
€ 1.972,00
€    248,00
 

€ 2.680,00


€    280,00

 
Voor het uitgebreide jaarverslag klik hier

Actueel nieuws

Begunstigersbijdrage per 1 april 2018

Om een Stichting te kunnen laten voorbestaan met zijn doelstellingen, is het nodig dat de Stichting ook over financiële middelen beschikt. Daarom heeft het bestuur...
Lees meer »

Artikel PlusOnline 24-02-2018

Hieronder de link naar het artikel van Plus Online...
Lees meer »

Uitzending EditieNL 19 februari 2018

Hieronder de link naar het artikel van EditieNL....
Lees meer »

Uitzending EditieNL

17 februari 2018: Afgelopen dagen is de Stichting benaderd door RTL (EditieNL), met de vraag of wij ze in contact konden brengen met grootouders die bezig waren om via de...
Lees meer »

Handtekeningactie

Houten, 1 juli 2016 Wij zijn een handtekeningactie gestart om minimaal 40.000 handtekeningen te verzamelen. Doel is om de handtekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer...
Lees meer »

Initiatiefnota verworpen

17 mei 2016: In de Tweede kamer heeft de stemming plaatsgevonden inzake de ingediende initiatiefnota van Mona Keijzer "Omgang met opa en oma". Het kabinet heeft deze...
Lees meer »

Overhandiging boek Mona Keijzer

21 april 2016 - Overhandiging boek Mona Keijzer. Op donderdag 21 april heeft de stichting persoonlijk een boek met reacties, onderzoeken en aanbevelingen aangeboden aan Mona...
Lees meer »

Onze partners: