Mediation

Mediation is een zeer effectieve methode van conflictoplossing als er aan een paar voorwaarden wordt voldaan:

De juiste partijen moeten aan tafel zitten; men moet zaken kunnen doen en afspraken kunnen maken. Een mediation bijvoorbeeld tussen een medewerker en een P&O-er ligt niet voor de hand als die medewerker een conflict heeft met zijn baas of een collega. In de overheidssfeer zit hier wel een probleem. Voor veel situaties is een besluit nodig van bijvoorbeeld B&W of de gemeenteraad, terwijl een wethouder of ambtenaar als partij optreedt. Er zullen duidelijke afspraken gemaakt moeten worden hoe men hier mee omgaat. (Een voorbeeld uit begin 2005: een groepje ministers had afspraken gemaakt met de bouwondernemers over de afwikkeling van de bouwfraude; het voltallige kabinet verwierp het onderhandelingsresultaat.)

Partijen moeten echt bereid zijn om tot oplossingen te komen. Dat is soms een probleem omdat men probeert alleen maar een spelletje te spelen. De mediator zal hier zeer alert op moeten zijn. Het behoort tot zijn vakmanschap om zo’n houding door te prikken.

Partijen moeten zich echt inspannen om resultaten te bereiken. Rustig achterover leunen is er niet bij. De mediator zal er op toezien dat er sprake is van een gelijkwaardige inspanning van de partijen.

Er moet sprake zijn van een zekere mate van wederzijdse afhankelijkheid. Als er sprake is van een éénmalig contact (bijvoorbeeld tussen een passagier en een trambestuurder) dan is mediation niet aan de orde. Bij bijvoorbeeld echtgenoten, buren, arbeidsrelaties is er natuurlijk wel sprake van een wederzijdse afhankelijkheid.

De mediator moet ook echt vakbekwaam zijn. Voor de partijen is dan ook van belang dat zij zich er van overtuigen dat zij zaken doen met een vakman/vakvrouw. Daarbij is “de chemie” tussen mediator en partijen ook een factor van betekenis.

Bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland bestaat de mogelijkheid om de procedure op te schorten en met mediation naar een oplossing te zoeken.

Actueel nieuws

Begunstigersbijdrage per 1 april 2018

Om een Stichting te kunnen laten voorbestaan met zijn doelstellingen, is het nodig dat de Stichting ook over financiële middelen beschikt. Daarom heeft het bestuur...
Lees meer »

Artikel PlusOnline 24-02-2018

Hieronder de link naar het artikel van Plus Online...
Lees meer »

Uitzending EditieNL 19 februari 2018

Hieronder de link naar het artikel van EditieNL....
Lees meer »

Uitzending EditieNL

17 februari 2018: Afgelopen dagen is de Stichting benaderd door RTL (EditieNL), met de vraag of wij ze in contact konden brengen met grootouders die bezig waren om via de...
Lees meer »

Handtekeningactie

Houten, 1 juli 2016 Wij zijn een handtekeningactie gestart om minimaal 40.000 handtekeningen te verzamelen. Doel is om de handtekeningen aan te bieden aan de Tweede Kamer...
Lees meer »

Initiatiefnota verworpen

17 mei 2016: In de Tweede kamer heeft de stemming plaatsgevonden inzake de ingediende initiatiefnota van Mona Keijzer "Omgang met opa en oma". Het kabinet heeft deze...
Lees meer »

Overhandiging boek Mona Keijzer

21 april 2016 - Overhandiging boek Mona Keijzer. Op donderdag 21 april heeft de stichting persoonlijk een boek met reacties, onderzoeken en aanbevelingen aangeboden aan Mona...
Lees meer »

Onze partners: