NIEUWE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN IN 2019!

In februari 2019 is de Stichting benaderd door het onderzoeksbureau dat in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) een onderzoek zal gaan doen naar de positie van grootouders in Nederland die geen contact hebben met hun kleinkinderen.

In het onderzoek is er enerzijds aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van de situaties waarin er geen omgang is tussen grootouders en hun kleinkinderen. Anderzijds gaat het om de juridische positie van grootouders ten opzichte van omgang met kleinkinderen en mogelijkheden om omgang via het recht af te dwingen.

Naast een brede juridische verkenning willen zij door middel van (groeps)interviews en een expertmeeting ook zicht krijgen op de visie en ervaringen van experts en ervaringsdeskundigen (de grootouders). Onze Stichting is voor dit bureau een belangrijke informatiebron als het gaat om de stem van de grootouders en hun ervaringen.

Vanuit het bestuur zal worden deelgenomen aan de expertbijeenkomst. Daarnaast willen zij graag enkele grootouders spreken waarbij hen onder meer zal worden gevraagd naar de door hen genomen stappen en de overwegingen hierbij. Zij hopen hiermee zicht te krijgen op de achtergrond van het ontbreken van contact tussen kleinkind en grootouder.

Het is van groot belang voor alle grootouders dat wij als Stichting ook betrokken zijn bij dit onderzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *