Statistieken

Statistieken

De gevolgen van het ontbreken van contact voor grootouders en kleinkinderen zijn vaak groot. Het CBS beschikt helaas niet over recente gegevens over hoe vaak dit voorkomt. Wel is er een groot bevolkingsonderzoek onderzoek geweest onder 18-79 jarigen in 2004 (ruim 8000 personen; www.nkps.nl).

Onder hen had ruim 1700 kleinkinderen. En onder die grootouders geeft 4% aan geen contact te hebben met een (door de onderzoekers) willekeurig uitgekozen kleinkind. Dat geeft dus in elk geval een beeld. Het is een wat verouderd beeld maar het verandert ook niet snel. Als we naar ouders en kinderen kijken heeft ook ongeveer 4-6% procent geen contact. Dat neemt ook niet sterk toe in de tijd. Overigens hangen die twee zaken natuurlijk samen: geen contact met kinderen, dus ook niet met de kleinkinderen. Dus de schatting is 4-5% misschien 6%. Dat zijn best grote aantallen als je het omrekent naar de populatie ouderen met kleinkinderen. Dat zijn dan toch tienduizenden ouderen, grofweg berekend.