Wat de stichting doet

Wat doet de Stichting?

De Stichting wil bij de huidige politieke partijen onder de aandacht brengen dat Nederland het IRVK (Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind) niet op dezelfde manier naleeft als andere Europese landen. Er zijn al landen waar het bij een scheiding verplicht is om een omgangsregeling met grootouders op te nemen in het ouderschapsplan.

Met het aantreden van de nieuwe regering eind 2017, hebben de partijen zich ook ten doel gesteld om de positie van grootouders te herijken.  Het is ons streven dat er vanuit de overheid ook geluisterd wordt naar de groep grootouders waar wij ons als Stichting voor inzetten.

Dat is een weg waar een lange adem voor nodig is, waar veel tijd in gaat zitten en ook niet op korte termijn een oplossing voor zal komen. Toch zal de Stichting zich hier voor blijven inzetten.

NIEUWE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN IN 2019!

In februari 2019 is de Stichting benaderd door het onderzoeksbureau dat in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) een onderzoek zal gaan doen naar de positie van grootouders in Nederland die geen contact hebben met hun kleinkinderen.

In het onderzoek is er enerzijds aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van de situaties waarin er geen omgang is tussen grootouders en hun kleinkinderen. Anderzijds gaat het om de juridische positie van grootouders ten opzichte van omgang met kleinkinderen en mogelijkheden om omgang via het recht af te dwingen.

Naast een brede juridische verkenning willen zij door middel van (groeps)interviews en een expertmeeting ook zicht krijgen op de visie en ervaringen van experts en ervaringsdeskundigen (de grootouders). Onze Stichting is voor dit bureau een belangrijke informatiebron als het gaat om de stem van de grootouders en hun ervaringen.

Vanuit het bestuur zal worden deelgenomen aan de expertbijeenkomst. Daarnaast willen zij graag enkele grootouders spreken waarbij hen onder meer zal worden gevraagd naar de door hen genomen stappen en de overwegingen hierbij. Zij hopen hiermee zicht te krijgen op de achtergrond van het ontbreken van contact tussen kleinkind en grootouder.

Het is van groot belang voor alle grootouders dat wij als Stichting ook betrokken zijn bij dit onderzoek. Wij zullen u op deze pagina op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.