Wat de stichting doet

Wat doet de Stichting?

De Stichting wil bij de huidige politieke partijen onder de aandacht brengen dat Nederland het IRVK (Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind) niet op dezelfde manier naleeft als andere Europese landen. Er zijn al landen waar het bij een scheiding verplicht is om een omgangsregeling met grootouders op te nemen in het ouderschapsplan.

Met het aantreden van de nieuwe regering eind 2017, hebben de partijen zich ook ten doel gesteld om de positie van grootouders te herijken.  Het is ons streven dat er vanuit de overheid ook geluisterd wordt naar de groep grootouders waar wij ons als Stichting voor inzetten.

Dat is een weg waar een lange adem voor nodig is, waar veel tijd in gaat zitten en ook niet op korte termijn een oplossing voor zal komen. Toch zal de Stichting zich hier voor blijven inzetten.